Vi takker alle for en fantastisk Atea Community-turné i 2015!

  • Syv byer
  • 28 foredragsholdere
  • 61 partnere
  • 4561 deltakere

Tweets fra deltakerne

Våre deltakere om Atea Community 2015

Steinar Sønstebys foredrag på Atea Community i Oslo

Vi lever i den tredje industrielle revolusjon - den digitale revolusjonen. Hvilke utfordringer fører denne med seg, og hvordan løse disse?

Delta i konkurranse!

Konkurransevilkår

Aksept av vilkår og betingelser
Ved å delta i konkurransen aksepterer deltageren gjeldene konkurranseregler og vilkår. Arrangøren kan avslå deltakelse fra deltakere som ikke oppfyller vilkårene.
Videre aksepterer deltageren arrangørens beslutninger rundt kåringen av vinner, endringer i konkurranseperioden, opplegg, gjennomføring eller annet som vedrører konkurransen.

Arrangør av konkurransen
Arrangør er Atea AS.

Hva går konkurransen ut på?
Dette er en konkurranse hvor du enten: 1) Har deltatt på Atea Community tidligere, og ønsker å dele ditt beste øyeblikk derfra, 2) Ikke har deltatt på Atea Community tidligere, men ønsker å fortelle oss hvorfor du vil delta på landets største IT-konferanse i 2016.

Deltagelse skjer ved å skrive ønsket tekst i tekstfeltet. 1. april 2016 trekkes vinneren, og vedkommende vil bli kontaktet per e-post.

Premie
Vinneren mottar to kinobilletter (Norgesbilletten).

Konkurranseperiode
Konkurransen varer fra 7. desember 2015 til 1. februar 2016.

Hvem kan delta?
Konkurransen er åpen for alle. Deltagere under 18 år må ha samtykke fra foresatt for å delta i finalen.
Ansatte i Atea AS og våre samarbeidspartnere kan delta, men vil ikke motta noen form for premiering.

Det er ingen kjøpeplikt eller innmeldingslikt for å delta i konkurransen.

Atea AS forbeholder seg den eksklusive retten til å utestenge en konkurransedeltaker fra konkurransen om denne bryter med konkurransereglene, jukser eller på en annen måte forsøker å skaffe seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen.

Skatt og selvangivelse
Eventuelle skatter og avgifter på premier knyttet til konkurransen er vinneren selv ansvarlig for å melde inn til relevante myndigheter.

Diskvalifisering
Deltagere som jukser ved manipulering av resultatet eller benytter andre personsoners bilde uten samtykke vil bli diskvalifisert. Rettsstridige, upassende eller krenkende tekster vil ikke bli vurdert.

Forbehold
Dersom det oppstår en situasjon, hendelse eller hensyn som medfører at det av en eller annen grunn ikke skulle være mulig å gjennomføre konkurransen som planlagt, kan Atea AS alene endre vilkår og betingelser for kampanjen. Atea AS tar forbehold om skrivefeil eller andre mangler i kampanjen som kan forekomme. Atea AS kan ikke holdes til ansvar for eventuelle konsekvenser som følge av dette.

Dersom vinner ikke ønsker å motta premien vil ny vinner trekkes.

Samtykke til publisering av vinner og tekst
Vinnere i konkurransen samtykker gjennom mottak av premie i at Atea AS kan publisere navn og foto uten ytterligere godkjennelse eller kompensasjon. Dersom du ikke aksepterer å gi Atea AS en slik rett kan vi ikke vurdere besvarelsen din.

Atea AS kan benytte vinnerteksten til å markedsføre Atea Community i sosiale kanaler og på websidene til Atea.

Atea AS er ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien eller bruken av dem – så som for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.

Personopplysninger
Nødvendige personopplysninger om deltagere vil bli innhentet og lagret for å administrere konkurransen og kontakte finalister og vinner. Informasjonen vil ikke bli formidlet videre til tredjepart eller brukt i annen sammenheng.

Våre samarbeidspartnere

Sikre deg plass på Atea Community 2016

Skriv deg på interesseliste og få redusert pris på deltakeravgiften